TIN TỨC

Nơi cập nhật những bộ sưu tập mới nhất

Giới Thiệu

TÁC PHẨM KHẮC CHẠM TỪ TÂM


Từ "Tác phẩm: bao hàm đủ ý của từ sản phẩm, nữ trang, vàng…nó đã được nhân lên từ sản phẩm nữ trang thành Tác phẩm: lớn hơn, nhân văn hơn, sáng tạo có trí tuệ của người làm ra nó.
 
Từ "Khắc Chạm": nó là từ chuyên ngành, kỹ thuật của giới Kim hoàn, chế tác bằng bàn tay của nghệ nhân đồng thời mang phong cách, cá tính nghề kim hoàn …

Từ "Tâm": Tâm hồn của nghệ nhân, tâm trong sáng trong kinh doanh. Có Tâm ắt thành công. Nhất là Thanh Mao làm sản xuất nữ trang cần một tâm sáng, sự sáng tạo vượt bậc, và một khát khao thành danh cháy bỏng chứng minh với người mẹ của mình. 
 
 
CÁC TIN KHÁC